Sol başta – Ali Feyzi Kızılkeçili ve yanında Köy eşrafından dostu Ahmet Dumanlı

Sol başta - Ali Feyzi Kızılkeçili ve yanında Köy eşrafından dostu Ahmet Dumanlı

Sol başta – Ali Feyzi Kızılkeçili ve yanında Köy eşrafından dostu Ahmet Dumanlı

Sol başta – Ali Feyzi Kızılkeçili ve yanında Köy eşrafından dostu Ahmet Dumanlı